Privacybeleid

Privacybeleid op het gebied van persoonlijke gegevens

Dit Beleid is samengesteld door S.A. Delhez gevestigd Zoning les Plenesses, rue Grondal 8 à 4890 Thimister, ingeschreven onder nummer: BE 0419 795 115.

Met deze privacyregels willen wij u aangeven welke informatie wij verzamelen, waarom we dit doen en hoe we die informatie gebruiken. Delhez is de verwerkende instantie van deze gegevens en wij hechten een groot belang aan dit verwerken van gegevens.

1. VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

1.1. De informatie die u ons verstrekt

Abonnement op de nieuwsbrief

Bij het aanmelden op onze nieuwsbrief verstrekt de gebruiker de volgende informatie: e-mailadres.

Als u er tijdens uw aanmelding op onze website voor hebt gekozen Delhez-nieuwbrieven te ontvangen, dan kunt u deze toestemming intrekken als u van gedachten verandert.

Contactformulier

Als u via het contactformulier een vraag aan ons verkoopteam of een technische vraag hebt gesteld of een sollicitatie hebt ingediend, dan verzamelen wij de volgende informatie: Voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, plaats en postcode.
Deze informatie is nodig om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en een snelle reactie door de juiste persoon te kunnen garanderen.

1.2. Gegevens die automatisch worden verzameld


Onze website maakt gebruik van cookies. Wij plaatsen cookies op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies helpen om uw voorkeuren bij het gebruik van onze website te bewaren. Er zijn verschillende soorten cookies:

Technische cookies

Hiermee kan de gebruikerservaring gepersonaliseerd worden doordat uw voorkeuren worden opgeslagen. Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:
Cookies die de taal en de aanvaarding van het gebruik van cookies onthouden.
Het doel van deze cookies is om te voorkomen dat u uw keuze tijdens elk bezoek aan onze website moet herhalen.

Cookies van derden

Deze verbeteren de inhoud en het functioneren van de site door het gebruik van Google Analytics (zie het privacybeleid van Google).

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat in uw browser of op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website bewaren.
Tenzij u hebt gekozen geen cookies in uw browser-instellingen te accepteren, plaatst ons systeem cookies automatisch tijdens uw bezoek aan onze site.

2. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U hebt het recht tot inzage van uw gegevens en om een kopie te krijgen van de informatie die we hebben opgeslagen.
Als uw persoonlijke informatie is gewijzigd, kunt u ons vragen deze te corrigeren, aan te vullen of om verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u bezitten te verwijderen:
– door een e-mail te sturen naar info@delhez.be
– of een brief ter attentie van: S.A. Delhez gevestigd Zoning les Plenesses, rue Grondal 8 à 4890 Thimister

Daarnaast hebt u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

We zullen trachten binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren, in ieder geval binnen de door de wet gestelde termijn.

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment te raadplegen, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.

3. RECHT OP PORTABILITEIT VAN GEGEVENS

U hebt eveneens het recht op portabiliteit van uw gegevens, dat wil zeggen het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat dat door een computer kan worden gelezen, en het recht deze gegevens naar een andere verwerkende instantie over te dragen.

Het is belangrijk te onderstrepen dat de verkoop van onze producten/diensten uitsluitend aan zakelijke klanten is voorbehouden en daarom moet u uw btw-nummer vermelden.