Vlakslijpen

Vlakslijpen
Vlakslijpen

Onze vlakslijper

De vlakslijper egaliseert platen en verwijdert de in het materiaal aanwezige spanningen. Vlakslijpen is een essentieel proces: als deze stap wordt overgeslagen, dan kunnen deze spanningen en onregelmatigheden bij de verdere verwerking tot problemen en tot aanzienlijk tijdverlies leiden.

In de praktijk wordt bij sommige machinale bewerkingen, zoals lasersnijden, het plaatwerk op het snijoppervlak aan zeer hoge temperaturen blootgesteld. Dit kan spanningen veroorzaken aan de randen van het werkstuk, die in bepaalde gevallen tot vervorming kunnen leiden. Bovendien zijn er soms al interne spanningen in het materiaal aanwezig die door bepaalde processen, zoals het ponsen, vrijkomen.

Specificaties

  • 01

    Breedte: tot 1500 mm

  • 02

    Dikte: tot 12 mm

  • 03

    Spanningen in het werkstuk wegnemen

Retour